Nieuwsbrief december

Het team van D.A.P. ’t Groene Hart wenst u

(en uw vee) een gezond en gelukkig 2017 toe!

 

 

poot

De foto’s laat een geslaagde spalk/gipsverband zien bij een koe met een gebroken ondervoet. Na 6 weken is zij weer volledig hersteld.

Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en Bedrijfsbehandelplan (BBP)

Ook dit jaar bent u weer verplicht uw BGP en BBP te evalueren en uw moet deze binnen 1 jaar hebben geactualiseerd. Bij een eventuele KKM controle door Qlip wordt op deze termijn gelet. U moet dan ook altijd de huidige plannen, alsmede van het jaar daarvoor kunnen laten zien.

Praktisch voor u houdt dit in:

  1. Maak een afspraak, zodat de praktijk dit kan     inplannen.
  2. De geschatte benodigde tijd is ca. 1 uur als alles klaar ligt en er geen bijzonderheden zijn

Na afloop dient het document te worden ondertekend op www.veeonline.nl.

Dit jaar evalueren we tijdens de bespreking ook de droogstand. Wij willen u dan ook vragen de door u ingevulde informatie klaar te leggen zodat we efficiënt kunnen werken. Deze beoordeling dient als input voor de ontwikkeling van de droogzetstrategie voor het volgend jaar. Zo kan een bedrijfshistorie worden opgebouwd.

Het bespreken van het BBP en BGP is een waardevol evaluatiemoment waar we terugblikken op het afgelopen jaar om daar ook van te leren. Indien u zelf nog onderwerpen wilt bespreken dan is dit ook een geschikt moment om dat te doen!

Er word wel van u verwacht dat u de bespreking voorbereid, u kunt hiervoor een invulschema vinden op onze website (www.dapgroenehart.nl). Navigeer vervolgens naar melkvee alwaar u een kopje BGP/BBP vind, op deze pagina vindt u weer een link naar het in te vullen bestand.

http://dapgroenehart.nl/melkvee%20bgp-bbp.htm

Voor alle PartiCo veehouders (dus alle veehouders die niet aan Friesland Campina leveren), die in koekompas zitten volstaat alleen een update van het BBP. Wij raden alle PartiCo veehouders aan om in dit systeem te stappen; het is namelijk veelal financieel aantrekkelijk en deze veehouders hoeven dan niet meer aan de PBB verplichting te voldoen.

Uw 1-op-1 contract met uw eigen dierenarts kun u terug vinden op http://www.inforund.nl.

Sinds afgelopen jaar zijn twee eerste keus injectoren voor mastitis op de markt gekomen: Procapen injector en Orbenin Lactation. De werkzame stof van deze middelen is vergelijkbaar met Orbenin (Extra) Dry Cow. Deze middelen zijn opgenomen in het nieuwe formularium Melkvee dat 22-12-16 uitgekomen is. Daarom zijn wij verplicht deze op te nemen in de nieuwe bedrijfsbehandelplannen voor de milde mastitis. Alleen wanneer de mastitis heftig is, de koe doodziek en koorts heeft, mag u hiervan afwijken en een 2de keus middelen gebruiken (Avuloxil, Ubrolexin en Albiotic).

Voor milde mastitis mogen Avuloxil etc. alleen als er na BO ongevoeligheid is aangetoond voor de 1ste keus middelen. Deze uitzondering geldt echter maar voor een periode van 3 maanden na deze BO uitslag.

Colfen is niet meer leverbaar en wordt vervangen door Norfenicol. Dosering 1ml/15kg in de spier, 2 maal, om de 48u, wachttijd vlees 39 dagen of 2ml/15kg onder de huid, wachttijd vlees 44 dagen.

Schapen enten tegen het bloed (Clostridium)

 

Bij schapen komt de ziekte “het bloed” genaamd voor. ’t Bloed veroorzaakt sterfte bij snelgroeiende lammeren in de eerste maanden na de geboorte. Ter voorkoming hiervan is een entstof beschikbaar die bij voorkeur toegediend moet worden aan de hoog drachtige ooien, waarna de lammeren beschermd worden via antistoffen die ze met de biest opnemen.

Jonge ooien en schapen die niet eerder ingeënt zijn, hebben het eerste jaar een basisenting nodig die herhaald moet worden na 4 tot 6 weken. De laatste enting moet minimaal 2 weken en maximaal 8 weken voor het aflammen plaatsvinden. Indien u wilt gaan enten, dan moet u dus minimaal 6 weken voordat het eerste schaap gaat lammeren een afspraak maken voor de eerste enting. Het kan dus nu al de hoogste tijd zijn om de drachtige ooien voor de eerste keer te enten!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s