Nieuwsbrief Maart

 

Aanpak IBR en BVD per 1 januari 2018 verplicht

 

De Nederlandse zuivelverwerkers, verenigd in de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) hebben bestrijding van IBR en BVD opgenomen in hun leveringsvoorwaarden. Daarmee nemen de bedrijven een voorschot op het lopende proces om tot een landelijk bestrijdingsprogramma te komen en wordt de aanpak van deze ziekten verplichte kost. De eis is dat leveranciers van boerderijmelk per 1 januari 2018 deelnemer zijn aan een erkend programma. Als het goed is bent u al door uw melkfabriek op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling.

Op dit moment is er vanuit ZuivelNL nog subsidie beschikbaar voor eenieder die nog niet begonnen is of niets weet over de actuele BVD en/of IBR-situatie.

Indien u mee doet aan het BVD vrij programma (bloed en tankmelkonderzoek) dan krijgt u 200 euro terug op de onderzoekskosten.

Ook krijgt u 200 euro terug op de onderzoekskosten indien u vanuit IBR onverdacht naar IBR vrij gaat certificeren; u moet dan wel aan de eis voldoen dat u minstens 2 jaar tankmelk onverdacht bent gebleven. Indien u gelijk IBR vrij wilt certificeren dan heeft u ook recht op deze subsidie.

Deze subsidie loopt tot 30 juni 2017, dit betekent, dat als u gebruik wilt maken van deze regeling, u voor deze datum het intake onderzoek afgerond moet hebben.

Tijdens de bespreking van het BGP/BBP zullen wij bij diegene die nog geen status heeft, nogmaals aanmoedigen om alvast actie te ondernemen en deze subsidie te benutten. En actief aan de slag te gaan met IBR en BVD

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

 

 

LET OP: VKI verklaring volledig en correct invullen!

Bij controle door de nVWA blijkt dat er fouten worden gemaakt bij het invullen van de VKI-verklaring. U als veehouder moet aangeven welke medicijnen (door u en door ons!) de koe de 35 dagen voor afvoer heeft ontvangen. Alle medicijnen, met en zonder wachttermijn, moeten worden doorgegeven. Eventueel toegediende droogzetters, 60 dagen voor slacht, moeten worden vermeld. Als een dier in de 35 dagen voor slacht ziek is geweest moet u dit ook aangeven in de verklaring met een eventuele diagnose. Indien aanwijzingen voor injecties worden gevonden tijdens het slachtproces kan de oorzaak hiervan herleid worden als dit aangegeven is op het formulier. Wanneer de oorzaak niet te herleiden is wordt het dier afgekeurd en kunnen hoge boetes volgen. Afgelopen weken hebben wij weer meldingen gekregen van gevallen waarbij door onvolledig invullen van de verklaring de dieren zijn afgekeurd en de veehouder een boete heeft gekregen. Dus let op!

 

Worminfecties bij uw schapen

 

De meeste schapenhouders doen er sowieso verstandig aan om de oude schapen na aflammeren te ontwormen om zo besmetting van het weiland met wormeieren te voorkomen. (Ga uit van een lichaamsgewicht van 80 kg voor een volwassen schaap)

Voor schapen is op www.parasietenwijzer.nl een stappenplan te vinden om tot een goed ontwormplan te komen. Bij lammeren jonger dan 6 weken wordt diarree vaak veroorzaakt door coccidiose en nog niet door maagdarmworminfecties. Een behandeling met Tolracol is dan noodzakelijk. Een onderzoek van een mest- monster op de oorzaak kunnen wij bij ons op de praktijk uitvoeren en zo heeft u binnen een paar uur al de uitslag. Twijfelt u of een wormmiddel nog goed werkzaam is, dan is dit te controleren door 5 tot 7 dagen na een ontworming een mestmonster van circa 3 dieren te nemen. Dit kunnen we op de praktijk onderzoeken. Er mogen dan geen wormeieren inzitten.

De kosten van een mestonderzoek zijn € 9,50 excl. BTW voor het eerste monster. Elk volgend monster kost € 6,-.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s