Nieuwsbrief Februari

Worminfecties bij uw jongvee

 

Rond deze tijd van het jaar is het verstandig om na te denken over het ontwormen van uw jongvee in de aankomende weideperiode. Bij een goed uitgevoerde ontwormstrategie hoeven dieren na het eerste weideseizoen niet meer ontwormd te worden. Allereerst is het noodzakelijk om goed naar het beweidingsplan te kijken. Via de website www.parasietenwijzer.nl  kunt u een stappenplan volgen om te kijken welke strategie voor uw bedrijf het beste past.

Het is wel raadzaam om vooraf goed na te denken over de aanwezigheid van longworm op uw bedrijf! Zeker als de dieren in het eerste weideseizoen in contact komen met een besmette weide.

Een zwaar met longworm besmet kalf groeit slecht, is vatbaarder voor andere luchtweginfecties en zal als volwassen dier onder de maat presteren.

De beste preventie tegen longworminfecties is en blijft het longwormvaccin.

Het vaccin moet 2x toegediend worden minimaal 6 én 2 weken, voorafgaand aan het eerste weideseizoen. Kalveren moeten minimaal 6 weken oud zijn op het moment van de eerste enting. Na vaccinatie is contact met licht besmette weide van belang voor langdurige immuniteitsopbouw. (b.v. door gevaccineerd jongvee in de zomer enkele dagen te laten lopen op een perceel waar 1 week tot 2 maanden eerder melkkoeien hebben gelopen).

Let op!: Vier weken vóór het vaccineren tot en met 2 weken ná het vaccineren kunt u het beste géén ontwormmiddelen toedienen, omdat deze de immuniteitsopbouw kunnen verstoren.

Wij raden iedereen aan om bij een verdenking van maagdarmworminfectie mestmonsters te nemen en deze op de praktijk te laten onderzoeken. Wij kunnen dan bepalen of het op dat moment zinvol is om te ontwormen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s