Nieuwsbrief April

Richtlijn droogzetten

28 Oktober 2013 is de richtlijn droogzetten bekend gemaakt. Droogzetten van koeien mag onder de huidige wet en regelgeving alleen curatief worden toegepast. D.w.z. om een intramammaire infectie te genezen, kijk dus goed naar het celgetal van de koe op het moment van droogzetten. Bij koeien geldt een grens van 50.000 cellen, bij vaarzen 150.000. Wanneer er geen melkcontrole beschikbaar is, kan een CMT-test gebruikt worden. Om dieren te beschermen tegen het oplopen van nieuwe infecties tijdens de droogstand kan een teatseal gebruikt worden.

Mineralen jongvee/droge koeien

Wanneer het jongvee (en eventueel de droge koeien) naar buiten gestuurd worden, is het belangrijk om de mineralenvoorziening in de gaten te houden. Op veel bedrijven komen we nog tegen dat de klamvaarzen vanaf augustus meer doodgeboren kalveren hebben, vaker aan de nageboorte blijven staan en/of baarmoederontsteking krijgen. De productie van de vaarzen kan ook achterblijven bij de verwachting. Dit heeft te maken met een tekort aan vitamine E /Selenium en/of koper. Dit tekort kun je voorkomen door bij uitscharen 2 mineralenboli toe te dienen. Hierdoor ben je er in ieder geval zeker van dat alle dieren daadwerkelijk sporenelementen binnenkrijgen.

De Ferti-plus bolus is bij ons het hele jaar door verkrijgbaar voor een zeer scherpe prijs.

Let op: Het mineraal magnesium zit echter niet in de bolus en is vooral belangrijk in de laatste 2 à 3 weken voor afkalven en kan/moet met bijvoeren op stal gecorrigeerd worden

Bacteriologisch onderzoek melk

Om een goed beeld te krijgen welke mastitis verwekkers op uw bedrijf een rol spelen is het regelmatig onderzoeken van melkmonsters van groot belang. Op de praktijk kunnen wij vervolgens ook kijken of er zich ongevoeligheid voor bepaalde antibiotica heeft ontwikkeld.

Het door u genomen monster speelt een grote rol in het slagen van dit onderzoek. Wanneer het monster namelijk niet hygiënisch wordt genomen, wordt niet de juiste bacterie gekweekt en geeft de uitslag een verkeerd beeld. Het nemen van een goed monster is lastig, maar volg in ieder geval onderstaande richtlijnen:

  • Neem materiaal af in een zo vroeg mogelijk stadium van de infectie.
    ·  Probeer contaminatie van het monster te voorkomen, omdat anders de oorzakelijke kiemen overgroeid kunnen raken. Denk hierbij ook aan kiemen die tot de ‘normale flora’ behoren in geval van huid- of slijmvliesmonsters.
  • Neem monsters liefst voordat antibiotica worden toegepast of anders minimaal 7 dagen na de laatste toediening.
  • Alleen steriele melkbuizen zijn geschikt voor het nemen van een melkmonster. Deze zijn verkrijgbaar op de praktijk.

Het nemen van een monster:

  • Maak de speen schoon met een schone doek
  • Melk de eerste stralen melk weg
  • Ontsmet de speen met een tepeldoekje
  • Melk weer de eerste stralen weg
  • Melk ¾ van een schone melkbuis vol. Let hierbij op dat u het dopje schoon houdt tijdens het melken in het buisje. Houdt daarom het buisje schuin en het dopje naar beneden zodat er geen vuil invalt.

 

Wanneer u op jaarbasis10 melkmonsters bacteriologisch laat onderzoeken, is het onderzoek van het 10e monster gratis. Dit geldt voor heel 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s