Nieuwsbrief Juli

Kosten klinische en (sub) klinische mastitis

Na het wegvallen van het melkquoteringssysteem veranderde de financiële schade die mastitis op het bedrijf veroorzaakt. Naast faalkosten wordt er nu ook vaker gekeken naar preventiekosten.

Er zijn veel studies gedaan naar de schade die mastitis veroorzaakt. De focus van deze studies lag vooral op de kosten van de behandeling, productiederving en het opruimen van mastitis koeien, ook wel de faalkosten genoemd. Een nieuwe studie kijkt ook naar preventieve kosten: investeringen in materialen (zoals dipmiddelen en melkershandschoenen) en managementmaatregelen om mastitis te voorkomen.

Toename faalkosten mastitis

Na het wegvallen van het EU-melkquoteringssysteem in 2015 namen de faalkosten, veroorzaakt door klinische-en subklinische mastitis, toe. In een vrije markt telt elke geleverde liter melk mee in de totale melkgeldopbrengst van een bedrijf. Elke weggegooide liter melk van een met antibiotica behandelde koe kost geld. De productiederving van koeien met een verhoogd celgetal en koeien die mastitis hebben gehad komt daar nog bij.

Kosten tussen bedrijven variëren sterk, zie tabel,

Mastitiskosten (€)/ koe/jaar Gemiddelde kosten Laagste kosten Hoogste kosten
Faalkosten 120 72 262
Preventieve kosten 120 48 176
Totale kosten 240 120 438

Tabel 1: Faal- en preventieve kosten van mastitis op Nederlandse melkveehouderijen, JDS 2016. (Bron: van Soest et al.)

Deze tabel geeft de kosten per mastitis geval weer.

Wanneer er dus 10 gevallen per jaar zijn gaat het om 10 keer 240 euro.

Het is dus zeker de moeite waard om de hoofdveroorzaker(s) van de klinische- en subklinische mastitis te vinden, dan kunt u daarbij de meest effectieve preventieve maatregelen zoeken. Op die manier kan een goede balans tussen preventieve- en faalkosten van mastitis op het melkveebedrijf worden gewaarborgd.

Hitte stress:

 De eerste warme dagen hebben we al weer gehad.

Koeien kunnen veel last hebben van de warmte.

Dit resulteert in een verminderde opname van voer en dus ook in verminderde melkgift. Melkkoeien produceren het best bij temperaturen tussen 5 en 20°C. Verder neemt het celgetal in de warmere maanden van het jaar vaak toe.

Dus kijk nog eens of u alles doet om hittestress te voorkomen. Bij omgevingstemperaturen boven 20°C ziet het actieplan er als volgt uit:

 

1.aanpassen voeding: koeien moeten continu voer ter beschikking hebben (accepteer meer restvoer). Voer vaker kleinere hoeveelheden om broei te voorkomen.

2.water checken: zorg dat er voldoende fris en schoon water beschikbaar is. Controleer 3x daags de bakken en zorg voor voldoende loopruimte rondom de drinkbakken

3.vermijd overbezetting; dit geldt voor de lig-, vreet- én drinkplekken.

4.stal en koeien koelen: koeien scheren; stal goed ventileren, met name in de wachtruimte en bij de hoogdrachtige en afkalfkoeien; huid van de koeien nat maken (alleen in combinatie met goede ventilatie); dak koelen met water; schaduw bieden in de wei.

5.Wanneer u een goed geïsoleerd dak heeft en voldoende lucht dan de koeien overdag opstallen en ’s avonds / ’s nachts weidegang geven

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s