Nieuwsbrief Juni

Toename resistentie bij schapen voor ontwormings-middelen

Onlangs heeft de Faculteit diergeneeskunde op 33 Nederlandse schapenbedrijven onderzoek gedaan naar de resistentie van maag- darmwormen voor de gangbare ontwormingsmiddelen.

Hieruit bleek op 80% van de bedrijven de benzimidazolen en ivermectines (Noromectin ®, Ivomec ®) nog amper te werken. Zelfs voor Moxidectine (Cydectin®) bleek op deze bedrijven in 53% van de gevallen al resistentie te zijn. Voor monepantel (Zolvix®), een relatief nieuw middel, is ook al op 8% van de bedrijven resistentie aangetoond.

Voor het 20 jaar oude middel levamisole is weinig resistentie aangetoond, waarschijnlijk komt dit doordat het middel de laatste jaren nog maar weinig gebruikt is.

 

Vorig jaar hebben wij ook op enkele bedrijven in de praktijk gemerkt dat er resistentieproblemen zijn. Daarom raden wij aan rond 1 juli (of als de lammeren ongeveer 3 maanden oud zijn) eerst mestonderzoek te laten doen van ± 5 lammeren voordat u gaat behandelen. Het is namelijk niet altijd nodig standaard te ontwormen. Mocht het wel nodig zijn en/of heeft u ontwormd maar het vermoeden dat het niet voldoende werkt; laat dan op 10-14 dagen na behandelen de mest door ons controleren.

 

Naast ontwormen kunt u met effectief omweiden besmetting voorkomen. Idealiter weidt men dan elke 3 weken (voor- en najaar) of elke 2 weken om (zomer) naar een weide waar tenminste 3 maanden geen schapen hebben gelopen.

 

Is het wel nodig om te ontwormen:

– Voorkom onder dosering! Weeg het liefst de dieren.

– 2-5% van de koppel niet ontwormen (beste lammeren)

– Wissel jaarlijks van ontwormingsmiddel

– Aangevoerde dieren eerst in quarantaine en ontwormen, doe erna mestonderzoek om resistentie te controleren!

Meer informatie op: www.schapenpedia.nl

Mineralen jongvee/droge koeien

Wanneer het jongvee naar buiten gaat, is het belangrijk om de mineralenvoorziening in de gaten te houden. Het komt nog wel eens voor dat de klamvaarzen vanaf augustus meer doodgeboren kalveren hebben, vaker aan de nageboorte blijven staan en/of baarmoederontsteking krijgen.

Daarnaast kan de productie van de vaarzen ook achterblijven door een tekort aan vitamine E /Selenium en/of koper. Dit tekort is te voorkomen door bij uitscharen 2 mineralen boli toe te dienen. Hierdoor ben je er in ieder geval zeker van dat alle dieren daadwerkelijk sporenelementen binnenkrijgen.

Het mineraal magnesium zit echter niet in de bolus en is vooral belangrijk in de laatste 2 a 3 weken voor afkalven. Dit kan/moet met bijvoeren op stal gecorrigeerd worden.

 

De Ferti-plus bolus is bij ons het hele jaar door verkrijgbaar voor een zeer scherpe prijs. Deze bolus is 6 maanden werkzaam.

 

Voor de droge koeien hebben wij sinds kort ook de Cow Rocket bolus op voorraad. Deze bolus is beter geschikt voor droge koeien dan de Ferti-plus bolus, omdat de afgifteperiode 4 maanden is.

 

De prijs van de Cow Rocket is gelijk aan die van de Ferti-plus.

Wanneer u  beiden afneemt dan telt de totale hoeveelheid boli voor de staffelprijs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s