Nieuwsbrief November

Leverbot rund en schaap

Voorkomen

Volgens de Werkgroep Leverbotprognose is er dit jaar een verhoogd risico op leverbot in de lagergelegen gebieden en gebieden met een verhoogd waterpeil.  De commissie adviseert om op bedrijven waar voorgaande jaren een leverbotbesmetting heeft plaatsgevonden te controleren of de schapen een infectie hebben opgelopen.

Dit is mogelijk door middel van bloedonderzoek van minimaal vijf lammeren ouder dan vijf maanden. De werkgroep adviseert om alleen te behandelen als een diagnose is gesteld. Voor rundvee is op dit moment standaard behandelen niet nodig, tenzij er bij verdenking een diagnose is gesteld via bloedonderzoek van minimaal vijf dieren met eerste weidegang.

Als er behandeld moet worden is het zeer belangrijk om het gewicht goed in te schatten, bij voorkeur weegt men de dieren eerst (schapen), om zoveel mogelijk resistentie te voorkomen.

Symptomen rund

Leverbot is vaak sluimerend aanwezig en uit zich in (sub)klinisch melkproductieverlies, verminderde vruchtbaarheid, slechtere groei van het jongvee en weerstands-vermindering. Wanneer levers worden afgekeurd op het slachthuis, kan dit een aanwijzing zijn voor leverbot.

leverbot

Symptomen schaap

Schapen en geiten zijn duidelijk gevoeliger voor leverbot. Bij acute leverbot kunnen dieren die op zwaar besmet weiland hebben gelopen zes tot acht weken na besmetting, zonder uiterlijke verschijnselen, plotseling sterven. Door een trektocht van duizenden jonge leverbotjes door de lever, sterft het dier door een verbloeding van de lever. De meest voorkomende vorm is de chronische leverbot. Afhankelijk van de besmetting zorgen de volwassen leverbotten voor ziekteverschijnselen zoals, vermagering, grauwe/dorre vacht, bloedarmoede, vocht onder kaak, buikwaterzucht, verwerpen en vroeggeboorte en sterfte.

leverbot schaap

Salmonella tankmelkuitslag ongunstig?

De melkfabrieken controleren 3x per jaar uw tank op de aanwezigheid van antistoffen voor Salmonella. In oktober zien we dat er meerdere bedrijven een ongunstige uitslag krijgen. Dit kan komen doordat de koeien weidegang krijgen, hierbij slootwater drinken, gegraasd hebben op bemest land e.d. Ook kan er een verband zijn met de vogeltrek (spreeuwen), alleen is dit niet wetenschappelijk bewezen.

In veel gevallen is de tank bij de volgende controle in februari weer gunstig en hoeft u dus geen actie te ondernemen. Wanneer de tank dan nog steeds ongunstig is kunt u het beste contact met ons opnemen zodat we een plan van aanpak samen met u kunnen opstellen (i.p.v. een workshop).

 

Als u klinische verschijnselen van Salmonella waarneemt in de koppel; hoge koorts, diarree of luchtwegproblemen bij de kalveren, neem dan zeker contact met ons op!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s