Nieuwsbrief Oktober

Klauwproblemen:

Wittelijn defecten komen op 85% van de bedrijven voor bij gemiddeld 9% van de koeien.

De wittelijn is de verbinding tussen de zoolhoorn en de wandhoorn. Dit is een gevoelige verbinding, bij schade zijn verschillende problemen te zien, bloedingen, verbreding en ontstekingen. De therapie is simpel, goed bekappen! Dit houdt in: de beschadiging openleggen en de gezonde klauw op een klosje zetten. De aangetaste klauw is dan 4 tot 6 weken later weer genezen. Er is echter  de laatste tijd een chronische variant gevonden. Bij deze variant blijft de klauw maar ontstoken ondanks herhaaldelijk bekappen. De oorzaak is onbekend, mogelijke risicofactoren zijn overbezetting, korte draaipunten en de voeding tijdens de droogstand. De GD ontwikkelde met klauwbekapper Rene Pijl een speciale behandel methode waarmee vroegtijdige afvoer kan worden voorkomen. Dit houdt in dat de klauw zorgvuldig wordt bekapt, het defect wordt voorzichtig bloot gelegd. Daarna wordt de plek met CTC spray behandeld en vervolgens wordt er een laag Novaderma zalf aangebracht. De klauw wordt dan 5 dagen in een verband gezet. Novaderma betekent tweede huid. Het is een soort wondzalf die dood weefsel helpt afstoten en de vorming van nieuw weefsel stimuleert. Na dit een paar keer te herhalen met enkele weken tussentijd zorgt dit ervoor dat het defect weer helemaal heelt. Een klauwblokje onder de gezonde klauw zorgt ervoor dat de aangetaste klauw ontzien wordt.

witte lijn

Rotkreupel

Rotkreupel is één van de grootste problemen in de schapen en geitenhouderij. Het zorgt de laatste weken op veel bedrijven voor ernstige kreupelheid bij deze dieren en vooral bij lammeren die dit voorjaar geboren zijn. Het zorgt daar voor groeivertraging, maar ook aantasting van het welzijn van de dieren door de ernstige kreupelheid.

Behandeling van aangetaste koppels bestaat uit het grondig bekappen van alle dieren, waarbij alle losse hoorn goed weggesneden moet worden. Vervolgens insprayen van de klauw + klauwspleet met CTC spray of TAF spray. Voor snel herstel van kreupele dieren werd de laatste jaren nogal eens een injectie met Micotil gebruikt. Dit middel mag sinds begin 2016 echter niet meer afgegeven worden, maar uitsluitend door een dierenarts worden toegediend. Er zijn wel langwerkende oxytetracyclinen als alternatief voor injectie beschikbaar (o.a. Alamycine LA), maar deze zijn weer niet geregistreerd voor schapen / geiten. Er bestaat echter ook een vaccin Footvax genaamd, dat vaak goed helpt om de kreupelheid onder controle te krijgen. Om de infectie blijvend onder controle te houden en eventueel zelfs weer geheel vrij te worden, is het belangrijk om de koppel regelmatig 3 minuten in een voetbad Formaline te laten staan en daarna in een kiemvrije wei te doen waar 3 weken geen schapen/geiten hebben gelopen. Een formaline bad is echter te agressief voor ernstige kreupele dieren. Deze moeten eerst bekapt en met CTC spray en/of antibiotica behandeld worden en kunnen een week later door een formaline voetbad. De temperatuur van het voetbad moet tenminste 20℃elsius zijn. Voor verdere informatie kunt u ook op www.rotkreupel.nl kijken.

rotkreupel

Kalverdiarree tijdens de melkperiode

Elk melkveebedrijf kan te maken krijgen met diarree bij kalveren tijdens de melkperiode. Een vervelend probleem, zowel voor de kalveren als voor de veehouder. Kalveren met diarree kunnen een groei- achterstand oplopen en soms zelfs sterven. Preventie van diarree is daarom belangrijk.

De oorzaak van diarree kan besmettelijk (infectieus), niet-besmettelijk (niet-infectieus), of een combinatie van beiden zijn. Infectieuze diarree wordt veroorzaakt door één of meerdere kiemen. Denk bij infectieuze oorzaken aan bacteriën als Escherichia coli (E. coli) en salmonella, virussen als rota- of coronavirus en aan de parasieten coccidiose, cryptosporidium en giardia. Het is niet mogelijk om aan de hand van het uiterlijk van de mest de oorzaak van de diarree betrouwbaar vast te stellen. Nader onderzoek is gewenst. Een belangrijke vorm van niet-infectieuze diarree is voedings- diarree. Bij ons op de praktijk kunt u verse mest laten onderzoeken op infectieuze oorzaken van diarree. Aan de hand van de uitslag krijgt u een gericht advies voor de behandeling en welke eventuele prevent

ieve maatregelen genomen kunnen worden. Dit onderzoek kost per monster voor coccidiose

€ 6.31 ex btw en de sneltest voor infectieuze oorzaken € 19.57

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s