Nieuwsbrief September

Droogzetten, hoe doen we het?

De richtlijn droogzetten bestaat nu al een aantal jaar en dus is er inmiddels meer onderzoek gedaan naar hoe men nu droogzet en wat het effect is.

Gebleken is dat veel veehouders te voorzichtig met de richtlijn omgaan; wij verkopen voor slechts 43% van alle melkkoeien uit ons bestand droogzetters (Orbenin Dry Cow en Extra Dry Cow) terwijl dit gemiddeld 60% zou mogen zijn. 90% van de oudere koeien en 20% van de vaarzen zouden namelijk drooggezet kunnen worden met antibiotica.

Bij deelnemers aan Pir-DAP kunnen wij de droogzet-evaluatie inzien. Hier wordt weergegeven of koeien een laag celgetal houden na droogzetten of juist met een hoog celgetal aan de melk komen. Ook kun je zien of het celgetal van dieren met verhoogd celgetal laag is na droogstand, dus hoeveel procent geneest.

Het streven is om gemiddeld meer dan 80% genezing te hebben onder de dieren met een verhoogd celgetal en niet meer dan 10% nieuwe infecties. 30% van onze veehouders die we in Pir-DAP* hebben haalt beide streefwaardes, 41% haalt beiden niet. Afhankelijk van welke streefwaarde u niet haalt, spelen verschillende risicofactoren.

Eind oktober starten we in samenwerking met Zoetis met een “Droogstandworkshop” voor veehouders die beide streefwaardes niet halen. De kosten voor deze workshop zijn €35,-. Wij zullen telefonisch contact opnemen om het één en ander uit te leggen en u te vragen of u deel wilt nemen aan de workshop.

Bent u benieuwd hoe u het doet? Vraag ons de droogstandsevaluatie met u door te nemen bij een bedrijfsbezoek. Uiteraard kunt u ook uzelf aanmelden voor de workshop!

* Wanneer u kiest voor een vorm van vast bedrijfsbegeleiding, dan worden de kosten voor Pir-DAP (€30.-) altijd door ons betaald.

Vaccinatie pinkengriep

Luchtwegproblemen bij jongvee komen met name voor in het najaar. Het opstallen van dieren in combinatie met temperatuurwisselingen en hoge luchtvochtigheid zorgt voor een grotere kans op luchtwegproblemen.

Een combinatie van verschillende ziekteverwekkers speelt een rol bij pinkengriep. Vanaf een leeftijd van 6 weken kunnen kalveren worden ingeënt tegen pinkengriep, de dieren moeten dan tweemaal worden gevaccineerd met 4 weken tussentijd. De laatste vaccinatie dient 2 weken voor het opstallen te hebben plaats gevonden.

Naast de mogelijkheid tot vaccinatie zijn ook andere preventieve maatregelen van belang:

  • Zorg voor een goede ventilatie: voldoende frisse lucht, geen tocht.
  • Een goede weerstand wordt bereikt door een juiste mineralenvoorziening, aanpak van eventuele BVD-infectie, voldoende energie en eiwit in het jongveerantsoen.
  • Een goede algemene hygiëne verlaagt de infectiedruk
  • Voorkom grote leeftijdsverschillen binnen een groep, evenals contact met ouder vee (bijv. droge koeien).
  • Voorkom stress bij het opstallen: maak groepen niet te groot en houdt de groepen zoveel mogelijk constant.

Uitslag deelnemers tankmelk wormonderzoek

Onlangs hebben de deelnemers van het GD tankmelk-abonnement hun uitslag ontvangen. Heeft u weinig afweerstoffen in uw tank, wees dan alert op hoestklachten of productiedaling. Vaarzen en tweedekalfs koeien zijn de meest gevoelige dieren, omdat zij minder afweer hebben tegen wormen. Laat bij hen eventueel verder onderzoek (bloed of mest) doen om te zien of behandeling nodig is.

Wanneer u veel afweerstoffen in de tankmelk heeft is het verstandig om contact met ons op te nemen. Verder onderzoek en ontwormen kan mogelijk nodig zijn. Vergeet niet om kritisch te kijken naar de weidegang en ontworming van uw jongvee.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s