Nieuwsbrief februari 2018

 

KKM/Q-lip /KIWA controle

 

Regelmatig worden we, voordat veehouders controle hebben, gebeld met welke documenten waar te vinden zijn. Daarom hierbij een lijstje met wie, wat, waar:

  • Digitale 1 op 1 overeenkomst met de dierenarts:
  • Digitale bedrijfsgezondheids- en bedrijfsbehandelplan:
  • Informatie over uw dierdagdosering:
  • Logboeken van medicijnen;
    • Is uw emailadres bij ons bekend dan worden deze direct na het inboeken naar u gemaild. U kunt deze dan zelf printen of in een mapje op uw computer opslaan.
    • Wanneer we geen mailadres van u hebben dan worden de logboeken met de factuur meegestuurd via de post.

Houdt het behandelen van dieren schriftelijk bij met datum en de wachttijd erbij. Zorg daarnaast dat u alleen medicijnen op voorraad hebt die op uw bedrijfs-behandelplan staan of dat u een visitebrief van de dierenarts hebt bij medicijnen die er niet op staan.

Wanneer u medicijnflesjes aanprikt, bent u verplicht een “aanprikdatum” op het flesje te schrijven. Hoe lang een medicijn dan nog houdbaar is, staat op het etiket vermeldt.

U kunt altijd de praktijk bellen als u tijdens de controle toch nog wat mist, dan kunnen wij het misschien nog in orde maken!

Antibiotica in de tankmelk

Dat er antibiotica in de tankmelk kan worden aangetoond nadat er melk van een behandelde koe in de tank is gekomen, is u ongetwijfeld bekend. Onlangs is er in onze praktijk een tank positief getest op antibiotica doordat de veehouder een lekkende injectiespuit met Depocilline in de zak van zijn overall had gehad. Vervolgens is met melken via de handen van de veehouder de antibiotica in de melk terecht gekomen. Dit kon met zekerheid de enige oorzaak zijn. Bij navraag en berekening blijkt dat twee druppels Depocilline/Procpen al een tank van 6000 liter positief kan maken. Mocht u dus een keer antibiotica hebben gelekt op uw kleding of op de huid van uw handen of armen, trek dan een schone overall aan en was uw handen grondig met zeep. Ook mastitis- en droogzetinjectoren die op handen of kleding terecht komen, geven hetzelfde risico.

Dierenartspraktijk Informatie Veehouder Avond

Op dinsdag 6 Maart hebben wij weer onze jaarlijkse DIVA avond voor onze veehouders. Deze avond zal in het teken staan van droogstand en uiergezondheid en wij hebben Christian Scherpenzeel van de Gezondheidsdienst voor Dieren bereid gevonden om hier een verhaal over te vertellen. Verdere informatie volg nog via de praktijk.

Ook zullen wij de nieuwe programma’s rond IBR/BVD toelichten. Locatie: Studio Oosterman in Aarlanderveen,

Aanvang: 20:00 uur

Worminfecties bij uw schapen en lammeren voorkomen!

Om besmetting van de lammeren te voorkomen is het verstandig  uw ooien te ontwormen kort nadat ze gelammerd hebben. Door een verlaagde afweer van de ooien rondom het aflammeren, scheiden zij grote aantallen wormeieren uit. Deze worden opgenomen door de lammeren, waardoor zij meteen een hoge wormbesmetting oplopen. Wanneer u een volwassen ooi ontwormd, kunt u ervan uit gaan dat zij gemiddeld 70-80 kg weegt. Ontworm maximaal 95%-98% van de koppel om resistentie te voorkomen. Twijfelt u of een wormmiddel nog goed werkzaam is, dan is dit te controleren door 10 tot 14 dagen na een ontworming een mestmonster van circa 5 dieren te nemen. Dit kunnen we op de praktijk onderzoeken, u heeft dan dezelfde dag nog een uitslag. De kosten zijn 9,85 excl. BTW per monster.

Bij lammeren jonger dan 6 weken kan diarree worden veroorzaakt door coccidiose en nog niet door maagdarm-worminfecties. Via een simpel mestonderzoek op de praktijk kunt u erachter komen of coccidiose de oorzaak is van de diarree.

Op www.schapenpedia.nl kunt u meer informatie vinden over beweiden en ontwormen van uw schapen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s