Nieuwsbrief Januari

De beste wensen voor 2018

Namens alle medewerkers van ‘Dierenartsenpraktijk ‘t Groene Hart’ willen wij u en uw bedrijf een gezond en voorspoedig 2018 toewensen. Voor het komende jaar hopen we op een prettige samenwerking. Ook voor dit jaar staan we weer tot uw dienst met raadgeving en ondersteuning op het gebied van diergezondheid op uw bedrijf.

Logboeken direct per mail versturen

Vanaf 1 januari 2018 versturen we direct het logboek van uw medicijnen zodra deze in ons computersysteem zijn ingeboekt. Zodra u een bestelling aan de balie heeft gedaan, als u medicijnen bij een visite besteld of als een dierenarts medicijnen heeft gebruikt bij een visite en deze worden ingeboekt, ontvangt u een e-mail met de bijbehorende logboeken. Het is een officiële regel om logboeken direct mee te geven of te versturen per mail. Voorheen stuurden we de logboeken 1x per maand, tegelijkertijd met uw maandfactuur, om het aantal e-mails te beperken. Helaas is in het computersysteem afgelopen jaar een fout opgetreden. Als een dierenarts die niet de 1-op-1 dierenarts van een veehouder was een visite uitvoerde, terwijl er eerder medicijnen waren afgegeven die nog niet aan de databank waren doorgegeven, werden de logboeken niet op de juiste dierenarts verstuurd of er vielen zelfs logboekregels weg. Medicijnen moeten altijd op de juiste dierenarts doorgestuurd worden naar de databank. Voor afgelopen jaar worden de ontbrekende logboeken die niet aangekomen zijn bij de databank alsnog gecorrigeerd, zodat de juiste dierdagdoseringen gehanteerd kunnen worden.

Om deze vervelende situatie komend jaar te voorkomen gaan we per direct over op het e-mailen van de logboeken zodra er iets geboekt is. U kunt bijvoorbeeld zelf een verzamelmap op uw computer zetten om alle logboeken te verzamelen. Bij de facturen van januari zullen we alsnog eenmalig alle logboeken meesturen van die maand, omdat we zelf ook nog moeten wennen aan het nieuwe protocol en misschien nog niet bij iedereen direct het logboek is gemaild.

Schapen enten tegen het bloed (Clostridium)

Bij schapen komt de ziekte “het bloed” genaamd voor. “Het bloed” veroorzaakt sterfte bij snelgroeiende lammeren in de eerste maanden na de geboorte. Ter voorkoming hiervan is een entstof beschikbaar die bij voorkeur toegediend moet worden aan de hoog drachtige ooien, waarna de lammeren beschermd worden via antistoffen die ze met de biest opnemen.

Jonge ooien en schapen die niet eerder ingeënt zijn, hebben het eerste jaar een basisenting nodig die herhaald moet worden na 4 tot 6 weken. De laatste enting moet minimaal 2 weken en maximaal 8 weken voor het aflammen plaatsvinden. Indien u wilt gaan enten, dan moet u dus minimaal 6 weken voordat het eerste schaap gaat lammeren een afspraak maken voor de eerste enting. Het kan dus nu al de hoogste tijd zijn om de drachtige ooien voor de eerste keer te enten!

Verloskunde voor (hobby)schapen- en geitenhouders

Wat is belangrijk bij schapen verlossen en tijdens de eerste levensuren van het lam? Hoe zorg ik dat het lam goed ligt tijdens de geboorte? Wat kan er mis gaan? Wanneer moet ik hulp inroepen?

Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens de avond verloskunde voor schapen- en geitenhouders, zodat u vol goede moed de drukke periode van het aflammeren in kunt gaan. Wilt u leren hoe u uw schapen zelf kunt verlossen of wilt u uw kennis opfrissen? Geef u dan op via de praktijk: info@dapgroenehart.nl of bel met 0172 650400.

Datum: woe 7 februari om 19:30 uur. Kosten van deelname zijn €30,-. Mocht u geïnteresseerd zijn maar verhinderd zijn op de aangegeven datum, laat het dan aan de praktijk weten!

Workshop over valkuilen en kansen van een succesvolle Droogstand

Graag nodigen wij u uit voor een praktische en prikkelende workshop over succesvol droogzetten op donderdag 8 februari. Deze workshop is in december ook al succesvol gehouden. Onder begeleiding van dierenarts Elisa Coppens worden kansen en valkuilen bekeken op een melkveehouderijbedrijf. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat een teatsealer optimaal werkt?

Tijdens deze middag gaan we aan de slag met praktische handvatten die u op uw eigen bedrijf kunt toepassen. We starten met het droogzetten van een koe. Vervolgens gaan we met maximaal tien collega-veehouders kijken waar verbeterpunten liggen bij zaken als het rantsoen en de hygiëne. We sluiten gezamenlijk af met een korte presentatie. Tijdens deze workshop worden uw eigen gegevens bekeken en besproken. Kortom praktisch en verantwoord droogzetten; hoe dóet u dat?

Datum: do 8 februari om 13:30 uur. Kosten van deelname zijn €35,-. Opgeven kan via de praktijk: info@dapgroenehart.nl of bel met 0172 650400.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s