Nieuwsbrief Maart 2018

Landelijke aanpak BVD en IBR voor melkveebedrijven

Vanaf 1 april 2018 zijn alle melkveehouders verplicht actie te ondernemen tegen IBR en BVD. Elke veehouder moet verplicht deelnemen aan een programma van de Gezondheidsdienst voor Dieren. De programma’s zijn wat aangepast om meer zekerheid te geven, ook zijn er routes bij gekomen.

Voor BVD zijn dit de 4 opties:

 • Route intake virus, bewaking jongvee antistoffen

Wie?: Alleen bedrijven met eigen jongvee-opfok

 1. Tankmelk + jongvee onderzoeken op virus
 2. 10 maanden ALLE kalveren oorbiopten nemen
 3. Na 10 maanden “vrij”
 4. Elke 6 maanden 5 kalveren tussen 8 en 12 maanden bloedonderzoek op antistoffen
 • Route oorbiopten

Wie?: Met name bedrijven zonder eigen jongvee-opfok

 1. 10 maanden ALLE kalveren oorbiopten nemen, dan naar “onverdacht” status
 2. Bij aantonen van BVD bij kalf, kalf afvoeren en moeder onderzoeken en afvoeren
 3. Na 24 maanden “vrij”
 • Route jongvee antistoffen

Wie?: Alleen bedrijven met eigen jongvee-opfok zonder antistoffen bij het jongvee

 1. Elke 6 maanden 5 kalveren tussen 8 en 12 maanden bloedonderzoek op antistoffen
 2. Niet meer dan 1 dieren antistoffen –> status “onverdacht”
 3. Bij 2 of meer kalveren met antistoffen verder onderzoek doen
 4. Na 24 maanden “vrij”
 • Route tankmelk

Wie?: Alleen bedrijven zonder antistoffen in tankmelk

 1. Elk kwartaal tankmelk onderzoek op antistoffen
 2. Gunstige uitslag –> status “onverdacht”
 3. Na 24 maanden “vrij”

Voor IBR zijn dit de 3 route opties:

 • Route intake bloed, bewaking tankmelk

Wie?:  Alleen bedrijven zonder antistoffen in de tankmelk

 1. Binnen 8 weken alle runderen ouder dan 1 jaar bloedonderzoek op antistoffen
 2. Runderen aangevoerd van niet vrije bedrijven? Dan alle runderen vanaf 7 dagen oud.
 3. Geen antistoffen –> direct “vrij”
 4. Wel antistoffen dan runderen afvoeren of kiezen voor ander programma
 • Route tankmelk

Wie?: Alleen bedrijven zonder antistoffen in de tankmelk

 1. Elke maand tankmelk onderzoek op antistoffen
 2. Geen antistoffen –> status “onverdacht”
 3. Na 24 maanden runderen ouder dan 6 jaar bloedonderzoek
 4. Geen antistoffen –> “vrij”
 5. Of runderen met antistoffen afgevoerd en na 1 maand na afvoeren, tank gunstig dan “vrij”
 • Route vaccinatie

Wie?: Met name bedrijven met antistoffen in de tankmelk

 1. Elke 6 maanden vaccineren (volgens bijsluiter), dierenarts registreert dit in VeeOnline
 2. Na registratie door dierenarts –> status “vaccinerend”
 3. Jaarlijks tankmelk onderzoeken, afhankelijk van bedrijfshistorie..

Wij hebben de veehouders die nog niet deelnemen aan een programma voor IBR of BVD, opgegeven voor het programma dat het beste past. Wanneer het bedrijf niet geschikt blijkt te zijn voor het programma na het eerste onderzoek, dan krijgt u dit te horen van GD. 

BVD oorbiopten

 

Wanneer u over wilt of moet gaan op het nemen van oorbiopten, dan kunt deze speciale oormerken aanvragen bij uw eigen oormerkenleverancier. U moet zelf de biopten opsturen naar de GD, meestal krijgt u dit verzendmateriaal

bij de oormerken. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u zelf materiaal bestellen bij de webshop van de GD: gdwebshop.nl.

Vergeet niet dat u voor het programma voor het certificeren alle kalveren met deze oormerken moet doen, dus ook de stierkalven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s